E!10403, SIBRA, Silica Coated Heat Exchangers, Alfa Laval Lund AB

Diarienummer 2016-04998
Koordinator Alfa Laval Lund AB
Bidrag från Vinnova 1 410 210 kronor
Projektets löptid september 2016 - mars 2019
Status Avslutat
Utlysning Eurostars 2 medfinansiering

Syfte och mål

Syftet med SIBRA projektet är att nå en hållbar lösning för lödda plattvärmeväxlare i installationer med hårt vatten genom att belägga värmeväxlarkanalerna med ett mycket tunt beläggningsmaterial som förhindrar igensättning av värmeväxlarkanalerna pga scaling. Beläggningen måste vara mycket tunn, under 1 micrometer, för att inte försämra värmeöverföringen och ha flera års livslängd i hårt vatten. Projektets mål är att förlänga livslängden från 6 månader till mer än 2 år i installationer med hårt vatten.

Resultat och förväntade effekter

Resultatet av SiOx beläggningen är mycket positivt efter vår analys av värmeväxlare som varit installerade i upp till 2 år i områden med hårt vatten visar att de belagda värmeväxlarna inte behöver regelbunden rengöring. Nu är de belagda värmeväxlarna introducerade på marknaden och den första offerten omfattar 150 SiOx belagda värmeväxlare till en dansk kund. Framtida effekt är att belagda lödda värmeväxlare i hårt vatten genererar väsentligt lägre livscykelkostnad.

Upplägg och genomförande

SiOx har utvecklat en appliceringsprocess för deras beläggningsmaterial inuti lödda plattvärmeväxlare. Alfa Laval har testat SiOx belagda plattvärmeväxlare i laboratoriet både mekaniskt och kemiskt med bra resultat. Flera SiOx belagda lödda plattvärmeväxlare har installerats i installationer med hårt vatten och analyserats efter 2 års drift och resultatet är att de har fungerat underhållsfritt och ser ut att klara flera år till.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.