E!10403 SIBRA, Silica Coated Heat Exchangers, Alfa Laval

Diarienummer 2016-04998
Koordinator Alfa Laval Lund AB
Bidrag från Vinnova 1 410 210 kronor
Projektets löptid september 2016 - mars 2019
Status Pågående
Utlysning Eurostars 2 medfinansiering

Syfte och mål

Projektets mål är att utveckla en industriell, högvolyms beläggningsmetod för beläggning av värmeväxlare med en tunn kisel beläggning, nanoMEL, utvecklad av SiOx.

Förväntade effekter och resultat

Kiselbeläggningen reducerar fouling med mer än 50% utan att reducera den termiska effektiviteten.

Planerat upplägg och genomförande

Projekt plan: Prototyp beläggnings set-up för interna kaviteter och utvärdering av beläggningens funktionalitet. Uppbyggnad och utvärdering pilot anläggning för beläggning av produktmodellerna CB10-CB30 Fälttest of 500 kopparlödda värmeväxlare

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.