E!10056, LGF, Endovascular Development AB, The Liungman Guidewire Fixator.

Diarienummer 2016-00874
Koordinator Endovascular Development AB
Bidrag från Vinnova 1 583 241 kronor
Projektets löptid april 2016 - juni 2018
Status Avslutat
Utlysning Eurostars 2 medfinansiering

Syfte och mål

Syftet var att utveckla ett nytt verktyg för behandling av komplicerade pulsåderbråck. Den tekniska utvecklingen har gått framåt men fördjupade marknads- och användarstudier har visat att det finns begränsningar avseende kompatibilitet med kringliggande implantat och verktyg, framförallt då det ännu inte finns standardiserade lösningar utan massa olika speciallösningar. Med nuvarande produktutveckling kommer vi således endast att kunna nå en del av marknaden, som efter vidare analys inte är tillräckligt stor för att bära ekonomiskt.

Resultat och förväntade effekter

Projektet avbryts innan lansering.

Upplägg och genomförande

Projektets huvudfokus har varit teknisk utveckling parallellt med användarfeedback och fördjupat analys av behandlingsteknikerna runt om i världen. I efterhand kan vi konstatera att en djupare användaranalys borde genomförts under förstudien.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.