e-Service Plattform Innelandet eSPINN

Diarienummer 2012-02154
Koordinator Örnsköldsviks kommun - Kommunledningsförvaltningen
Bidrag från Vinnova 2 000 000 kronor
Projektets löptid juni 2012 - juni 2013
Status Avslutat

Syfte och mål

eSpinn - nästa steg mot Infosamhället 3.0 via innovativ offentlig-privat samverkan för likvärdig servicenivå inom hela kommunen örnsköldsvik. Samhällsservice och tillväxt för både bygd och stad baserad på individ/samhällsbehov har förbättrats. Resultat: plattformen eSPINN med servicepunkter med utökat tjänsteinnehåll, app BygdoStad - aktiviteter i örnsköldsvik (Appstore/Google play) förberedd för fiskekort on-line, miljöer för landsbygdsutv , int konf ´ Participation Society Innovation in Public Sector´, int kontaktnät för landsbygdsutveckling (under uppbyggnad)

Resultat och förväntade effekter

En utbyggbar plattform eSPINN för profilerbara servicepunkter SP 2.0, noder i eSPINN och bas för digitala mobila tjänster, finns i vers 1. eGalleria-stöd för hälsotester online, evenemang, erbjudanden mm under uppbyggnad, hälsotester förväntas i nästa steg. Vad gäller evenemang och aktiviteter har apparna (iOS &Android) BygdoStad utvecklats, förberedda för fiskekort, båthyra med betalning online, förväntas i nästa steg. Int konf om samskapande samhällsutveckling genomförd och förväntas ge klustrade utvecklingsmiljöer och internat kontaktnät för landsbygdsutveckling

Upplägg och genomförande

eSpinn har genomförts i en iterativ samskapande ¬process med olika kategorier slutanvändare där ´Bordebilder´ utvecklats till tjänster. Fokus har legat på framtagna användarbehov som samskapats till Bordebilder av användare och utvecklare. Bordebilderna, beskriver utifrån livssituationer önskvärda situationer och utmanas av nya perspektiv och tjänster vilket medför en kontinuerlig anpassning till framtida samhällsutveckling. Modellen medför viral marknadsföring och spridning och attitydförändring då många potentiella slutanvändare varit aktiva i processen.

Externa länkar

PIDoT förevent arrangerat av eSpinn eSpinns webbsida finns på Örnsköldsviks kommuns webb, under landsbygdsutveckling.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.