DUFIWOOD

Diarienummer
Koordinator SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB - SP Trä
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid oktober 2012 - december 2012
Status Avslutat

Syfte och mål

Ett EU-projekt med deltagare från olika länder i Europa med möjlighet att exponera brandskyddat trä för olika klimatförhållanden och jämföra dessa resultat med accelererad åldring.

Resultat och förväntade effekter

Målet är att öka träanvändning då arkitekter och byggare afterfrågar trä som fasadmaterial men brandkraven inte klaras av obehandlat trä.

Upplägg och genomförande

Projektledaren har haft mail- och telefonkontakt med projektdeltagarna i Europa för att utarbeta projektansökan till EU. Projektledaren har haft ett möte med EU-supportkontoret för att gå igenom ansökan. EU-supportkontoret har lämnat synpukter på slutversion av ansökan.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2012-03293

Statistik för sidan