Drivhusets projektskiss

Diarienummer
Koordinator EKONOMISKA FÖRENINGEN DRIVHUSET SVERIGE
Bidrag från Vinnova 50 000 kronor
Projektets löptid november 2012 - januari 2013
Status Avslutat

Syfte och mål

Vårt mål var att genomföra en analys och förarbete till en väl underbyggd ansökan till Mötesplatser 2013. Resultatet ur Vinnovas synvinkel skulle bli antingen ansökan eller avstående. Vi hade räknat med deltagande när vi sökte projektskisser. Eftersom projektarbetet förvånande visade att Drivhuset inte borde söka Mötesplatser nådde vi inte vårt mål men väl Vinnovas syfte med Projektskisser.

Resultat och förväntade effekter

Vi förväntade oss en väl genomarbetad plan som skulle leda till en ansökan till Mötesplatser 2013. Resultatet blev att Drivhuset avstod från ansökan då utredningen inte visade de förväntade synergieffekterna med övrig verksamhet. Framförallt så skulle Mötesplatser 2013 inte passa de entreprenörer Drivhuset vänder sig till. Det innebär att Drivhuset såg att andra aktörer skulle passa bättre till just detta projekt. Resultatet från analyserna har givit oss möjlighet att ytterligare förbättra vårt erbjudande till våra entreprenörer och bidra till förslag för nya projekt.

Upplägg och genomförande

Att intervjua målgruppen för projektet, i vårt fall våra entreprenörer och studenter för att verkligen kunna anpassa erbjudandet ligger i linje med vår egen affärsutvecklingsmetodik. Vi kan bara konstatera att det är extremt värdefullt inför projektansökningar att genomföra dessa diskussioner. Det verifierar om projektet faktiskt levererar rätt värde till den målgrupp vi vill rikta oss till eller ej. Det underlättar valet av deltagande i projekt och ökar den totala effektiviteten i innovationssystemet.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2012-04281

Statistik för sidan