Driftenhet som ökar ljusutbytet för gasurladdningslampor

Diarienummer 2012-00437
Koordinator Svenska WG Energi AB - Wattguard
Bidrag från Vinnova 2 500 000 kronor
Projektets löptid juni 2012 - november 2013
Status Avslutat

Syfte och mål

Wattguard mot Lysrör Marknadspotentialsmål i Sverige är 4 % per år, 2013 tror vi oss nå cirka 3%. Portugal, Danmark samt en filial i Norge är öppnade. Wattguard mot Högtrycksnatrium Det finns en leverans men vidare utveckling är nedlagd pga för dåligt ljusutbyte Wattguard mot Metalhalogen är en mindre marknad men viktig inom utvecklingen för tex växthus Vi är fler anställda inom koncernen. Vår information/marknadsföring innebär numera samarbeten förutom Vinnova med Tillväxtverket, ALMI, Nopef och Energimyndigheten. Grön tillväxt: Våra kunder sparar 39.8% energi på sin belysning

Resultat och förväntade effekter

Vårt nya skåp är klart för produktion. WG fungerar på de flesta typer av lysrör och de flesta typer av ballasts men resultatet vi har specialiserat oss. Affärer kan nu göras tekniskt på små anläggningar som är mindre än 22.5 kW (ända ner till 250 w) men lönsamhetsdelen är ännu inte löst förmodligen krävs det en annan affärsmodell för dessa Wattguards. Avseende de immatriella rättigheterna så räknade vi med att använda optionen att köpa patenten men lösningen blev istället att patenten gick till Wattguard och att förra patentägaren numera är största ägare i Wattguard.

Upplägg och genomförande

Oväntade men positiva resultat i utvecklingen är vår första installation i nybyggnation och att det blir allt vanligare med utbyte av belysningsbeståndet tillsammans med installationen av wg:s och Portugals roll. Utrustning behövs (det stämde). Annat som visar hur svårt planering är; Laboratoriet vid Jönköpings tekniska högskola (har varit i Lund hela tiden) Speed i Borås kommer att hjälpa till med produktutvecklingen (Eltecno i Vellinge har mest haft denna rollen) Svenska WG Energi AB medfinansierar (Wattguard International har tagit över som moderbolag i koncernen).

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.