Drift och underhåll av TRANSAM:s webbplats

Diarienummer 2013-01252
Koordinator Statens väg- och transportforskningsinstitut - Bibliotek och informationscenter
Bidrag från Vinnova 190 000 kronor
Projektets löptid mars 2013 - december 2014
Status Avslutat

Syfte och mål

Målet att driva TRANSAM:s webbplats med löpande uppdateringar med relevanta nyheter från de ingående myndigheterna har uppfyllts. Användarna har genom detta fått en enkel överblick över utlysningar och kalenderhändelser samt kunnat informera sig om vad TRANSAM är och gör. Webbplatsen har varit placerad inom Portalen för transportforskning för god exponering. Den har även funnits tillgänglig i en engelsk version.

Resultat och förväntade effekter

Användarna har genom denna webbplats hittat information om vad TRANSAM är och gör samt fått en god överblick över utlysningar och kalenderhändelser genom att de samlats på ett enda ställe. Webbplatsen har också funnits i en engelsk version för information publicerad på engelska. Genom att webbplatsen placerats inom Portalen för transportforskning har exponeringen varit god.

Upplägg och genomförande

Utlysningar och kalenderhändelser med relevans för transportforskningen har bevakats och hämtats från de myndigheter som ingår i TRANSAM. Informationen har efter redigering lagts in och kompletterats med Läs mer-länkar till källan och därefter gjorts sökbar på webbplatsen. Avpublicering har skett när utlysningen passerat deadline eller när kalenderhändelsen inträffat. Om informationen publicerats på engelska har den också lagts in i webbplatsens engelska version.

Externa länkar

Portalen för transportforskning där TRANSAM:s webbplats ingått

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.