DPP-kort

Diarienummer 2014-00442
Koordinator DP Patterning AB - Norrköping
Bidrag från Vinnova 1 042 000 kronor
Projektets löptid mars 2014 - juni 2015
Status Avslutat

Syfte och mål

DP Patterning tillverkar och utvecklar maskiner som på ett miljömässigt, ekonomiskt och säkert sätt tillverkar mönstrade ledare på plast substrat t.ex. antenner för mobiltelefon, antenner för RFID, värmeelement eller ledare på flexibla kretskort, metoden kallas DPP (Dry Phase Pattering). Målet med projektet har varit att ta fram en metod och ett system för att automatiskt styra processen i en DPP-maskin genom att använda optiska mätsystem.

Resultat och förväntade effekter

Resultatet av projektet har varit goda och har implementerats i en maskin hos kund. Under projektet utvecklades ett nytt mekaniskt system för att med elektriska motorer kunna justera maskinens positionering med en noggrannhet på mindre än en mikrometer. Ett kamerasystem för att kunna mäta på de färdiga produkterna. Samt mjukvara för att styra systemet. Tidigare maskiner har endast kunna säljas för lab-bruk men med det nya systemet kommer maskinen att kunna säljas till producerande kunder

Upplägg och genomförande

Projektets genomförande har i stort följt den ursprungliga projektplanen. Det visade sig dock att det krävdes mer konstruktion än planerat men projektbudgeten om fördelades efter samråd med Vinnova handläggaren. Högvolym verifieringen av systemet hos kunden skulle varit önskvärd att få med i projektet men integrationen i kundens system har tagit något längre tid än planerat.

Externa länkar

www.dppatterning.com

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.