Dokumentationshjälpmedel för förskola

Diarienummer 2015-05481
Koordinator PÜSCHEL TEKNIK OCH MEDIA AB
Bidrag från Vinnova 320 000 kronor
Projektets löptid december 2015 - april 2016
Status Avslutat
Ansökningsomgång Innovationsprojekt i företag

Syfte och mål

Dokumentation i förskola gjordes genom att pedagogen knäppte foton med digitalkamera eller mobiltelefon, sedan gick denne till en dator i separat rum för att författa dokumentationen i Word och skriva ut. Detta upplevdes ta mycket tid, tid som hellre skulle tillbringas med barnen. Målet med detta projekt var att utvärdera ett egenutvecklat verktyg för att automatisera dokumentationsprocessen. Syftet var att utveckla en produkt som kan säljas till förskolor. Verktyget utvärderades och var mycket uppskattat av både pedagoger, förskolechef och de föräldrar som fick prova.

Resultat och förväntade effekter

Resultatet av undersökningen visar att pedagogerna vill ha ett enkelt verktyg som går lätt och smidigt att använda, istället för en produkt som har en massa funktioner men som är för krångligt. Vi ville visa att detta verktyg kunde spara 4 timmars arbetstid i veckan, per avdelning. Detta kunde vi inte visa med exakta siffror, men förskolans personal är positiva till både verktyget och det nya arbetssättet, och de upplever att de sparar tid med verktyget, till skillnad från att göra samma sak ´för hand´. Vi kunde ta med alla synpunkter till utvecklingen av det färdiga verktyget.

Upplägg och genomförande

Projektet genomfördes genom att vi först utvecklade en statisk prototyp av verktyget. Detta utvärderades med pedagoger och förskolechef för att få synpunkter tidigt. Sedan färdigställde vi en fungerande prototyp, där man kunde genomföra alla de viktigaste momenten. Detta utvärderades ute i verksamheten bland barnen. Vi fick in en mängd värdefull input tack vare praktiska tester. Alla synpunkter sammanställdes och bearbetas tillsammans med pedagoger och förskolechef. Därefter påbörjades utveckling av den färdiga produkten.

Externa länkar

Detta är webbsidan som förklarar projektet. Vi har också påbörjat arbete med en portal där man kan logga in.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.