Division by Zero Innovative Sweden i Rio

Diarienummer 2012-01318
Koordinator Division By Zero AB
Bidrag från Vinnova 25 000 kronor
Projektets löptid maj 2012 - juni 2012
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet var att försöka knyta upp partners och skapa förutsättningar för att teckna avtal om distribution samt eventuell direktförsäljning. Vi har ännu ej tecknat några avtal men vi ser ljust på möjligheterna som öppnats och vi kan i nuläget betrakta våra mål som uppfyllda.

Resultat och förväntade effekter

Resultatet är att vi har knutit en rad spännande kontakter och dess effekter kvarstår att utvärdera då avtal och annat återstår att förhandla klart.

Upplägg och genomförande

Personligen är jag mycket nöjd med upplägget och genomförandet. Speciellt en ´Match Making´ där vi under ca 30 minuter fick möjlighet att träffa ett antal bolag och organisationer för att utvärdera om det finns några gemensamma beröringspunkter. återstår att se om det bär frukt men jag uppskattar mycket denna möjlighet till att ´snabb dejta´ för att snabbt kunna avgöra om det finns förutsättningar för samarbeten.

Externa länkar

Our homepage.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.