Distribuerad Tidskala i Sverige

Diarienummer 2015-03961
Koordinator SP SVERIGES TEKNISKA FORSKNINGSINSTITUT AB - SP Mätteknik, Borås
Bidrag från Vinnova 780 000 kronor
Projektets löptid juli 2015 - december 2016
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet med projektet var att beräkna och distribuera UTC(SP) från flera platser i Sverige genom att kombinera klockdata från tidsnoder lokaliserade på SP i Borås samt från ett antal tidsnoder tillgängliga i Sverige. Detta skapar en mer robust tillgång till en mer noggrann UTC(SP) från ett antal geografiskt separerade platser i Sverige. Det är inget hinder att (passivt) även inkludera kommersiella aktörer med behov av noggrann tid och frekvens. Dessa aktörer äger egna referensklockor eller upprätthåller tidsskalor med hjälp av atomklockor men saknar oftast spårbarhet till UTC.

Resultat och förväntade effekter

Projektet har resulterat i en metod för beräkning och distribution av den svenska nationella tidsskalan UTC(SP) från ett flertal geografisk separerade platser i Sverige. UTC(SP) blir på detta vis en gemensam tidsskala i Sverige. Metoden baseras på att kombinera så kallad klock- och länkdata och består av flera olika programvaror för beräkning och utbyte av data som utvecklats under projektet. Metoden baseras på tidsjämförelser GNSS-länkar men även andra typer av tidsjämförelser, till exempel fiberoptiska metoder, kan användas.

Upplägg och genomförande

Varje programvara har tagits fram och först testats på SP, varefter den har installerats och testats på de olika noderna som har varit tillgängliga. Detta har fungerat enligt plan. Dock finns all programvara inte installerat på alla tänkta noder av olika anledningar. Dels beror det på att programvaran för klock- och länkkombination tagit mer tid i anspråk en förutsett, dels beror det på att som riksmätplats skall vi leverera tid- och frekvenssignaler mer hög tillförlitlighet i ett operationellt läge. Programvaran och nya metoder behöver testas mer grundligt innan de tas i bruk.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.