Distansbehandling av häst - ett innovativt utbildningskoncept

Diarienummer 2016-01458
Koordinator ATLASBALANS AB
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid maj 2016 - december 2016
Status Avslutat
Ansökningsomgång Nivå 1 - Innovationsprojekt i företag våren 2016

Syfte och mål

Atlasbalans mål var att utveckla ett koncept för distansutbildning som så småningom även kan innebära distansbehandling. Detta för att en utbildare ska kunna sitta i t ex Kjärrsö mitt i Norrland och under en och samma dag erbjuda praktisk utbildning till terapeuter/veterinärer (elever) i Stockholm, Skåne, Tyskland och USA. En första version av konceptet finns nu utvecklad och testad, redo för lansering 2017 (se länk nedan för fullständigt presentation)

Resultat och förväntade effekter

Projektet förväntades resultera i en värdehöjning av Atlasbalans totala marknadserbjudande samt underlätta export. Resultatet av projektet är en uppdaterad produktfamilj med bl.a. en utvecklad behandlingsmaskin med blåtandskoppling, en digital arbetsstation i form av en surfplatta och en portal samt ett koncept för distansbehandling. Detta gör att Atlasbalans kan ha praktisk utbildning med nya kunder världen över - direkt från Sverige - vilket underlättar kunskapsöverföring vid export.

Upplägg och genomförande

Projektets upplägg bestod från början av sex arbetspaket rörande design och paketering, applikationsutveckling, blåtandskoppling, hårdvaruutveckling, livestreaming och test av lösning. Under genomförandet testades och utvärderades de olika komponenterna i sluterbjudandet, idéer mognade och på grund av en flexibel organisation kunde en bättre slutprodukt levereras vid projektets slut - mer anpassad för framtida förändringar, nya digitala utmaningar och en global marknad.

Externa länkar

Detaljerad svensk presentation av Distansbehandlingskonceptet, idag och imorgon.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.