Dis4tap, advanced disinfection of water using nanotechnology

Diarienummer 2013-04472
Koordinator Watersprint AB - Watersprint
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid november 2013 - december 2014
Status Avslutat

Syfte och mål

Utvärderade moment för MS1 med efterföljande uppfyllelse, hänvisn till projekt bilaga Alfaprototyp- alla verifieringsparametrar uppfyllda Betaprototyp framtagen och under verifiering-uppfylld Marknads/affärsplan och en första Go to market strategi framtagen med underlag-kriterier uppfyllda

Resultat och förväntade effekter

Avdödning av e-coli 99,8% i flödande vatten Positiv respons från potentiella kunder

Upplägg och genomförande

Labuppställningar och provkörningar enligt bilagda fil Kontakter med presumtiva producenter Marknadsanalys i specifika geografiska områden positiva Certifieringsorgan kontaktade

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.