Digitalt hjälpmedel för elever inom matematik

Diarienummer 2014-03751
Koordinator Smartera AB
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid oktober 2014 - januari 2016
Status Avslutat
Ansökningsomgång Digitalisering för framtidens skola - Innovationsprojekt - vår 2014

Syfte och mål

Projektet har syftat till att tillgängliggöra teknologi för att automatiskt lösa matematiska uppgifter på samma sätt som en lärare skulle göra. Därigenom vill vi kunna hjälpa elever att bättre förstå hur man steg för steg löser matematiska uppgifter. Detta har uppfyllts genom att dels utveckla en app riktad mot elever och dels ett web-API för integration med andra tjänster.

Resultat och förväntade effekter

En app har skapats för att tillgängliggöra teknologin till elever. Ett web-API har skapats och driftsatts för att kunna integrera teknologin i andra tjänster.

Upplägg och genomförande

Teknologin har tekniskt anpassats för appar och för web-API. Innehåll har skapats för en engelsk version samt en svensk version specifikt anpassad för de svenska läroplanerna.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.