Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Digitalisering av komplett produktionsflöde en förutsättning för additiv tillverkning (DINA)

Diarienummer
Koordinator Swerea SWECAST AB
Bidrag från Vinnova 4 000 000 kronor
Projektets löptid april 2016 - mars 2017
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet med projektet var att kartlägga, visa och i viss mån peka på vägen framåt när det gäller digitalisering av additiv tillverkning i modern produktion. Vi anser att vi har gjort det i och med en demonstratordag med ungefär 110 deltagare från industri och akademi där vi visade tillståndet just nu. På denna dag presenterade vi också den färdplan vi ser Sverige behöver ta till sig för att i framtiden få en fullt digitaliserad AM produktion.

Resultat och förväntade effekter

Vi ser effekterna av arbetet i projektet kanaliseras i kommande arbeten. För att förstå vilken väg vi skall ta framåt är det viktigt att förstå var vi står. Vi har pekat på att det inte finns ett enkelt sätt att ta oss från design till färdig komponent med AM teknik idag. Informations- och datahanteringen inom AM prodiuktion är på en väldigt enkel nivå. Det saknas också kunnig personal och vi har bara börjat utvecklingsresan när det gäller möjligheterna som tillverkningstekniken AM medger.

Upplägg och genomförande

Projektets övergripande ämne med aktörer som har vitt skilda bakgrunder skapade en kunskapspool som bubblade. Ibland förstod vi inte varandra, men i gengäld så lärde vi oss mycket under arbetets gång. Vi hade i slutet av projektet en samsyn och förstod varandras infallsvinklar. Med den relativt stora insatsen under den korta tiden var det skönt att ha en demonstrator att samlas kring så att projektet hölls ihop till en enhet.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2016-01968

Statistik för sidan