Digitala biblioteket - gemensam webbplattform för folkbibliotek

Diarienummer 2014-02919
Koordinator STOCKHOLMS KOMMUN - STOCKHOLMS STADSBIBLIOTEK
Bidrag från Vinnova 375 000 kronor
Projektets löptid september 2014 - mars 2015
Status Avslutat

Syfte och mål

Projektet har tagit fram stora delar av det underlag som beskrevs i projektmålen. Det som tagits fram är en vision för det gemensamma digitala biblioteket, en plan för ett utvecklingsprojekt på 2-3 år med en barntjänst som första leverans, en förankring av finansierings- och organisationsmodell, ett beslutsunderlag för folkbibliotek för lokala politiker- och tjänstemannabeslut, val av lämpliga pilotbibliotek till den första utvecklingsetappen och en målgruppsanalys av hur användare av det digitala biblioteket ser på frågor om lokalt-nationellt.

Resultat och förväntade effekter

Planeringsprojektet har tagit fram det underlag som krävs för att kunna gå vidare med en gemensam, nationell utveckling av det digitala folk biblioteket som kan erbjudas samtliga kommuner i Sverige med utvecklingen vid Stockholms stadsbibliotek som grund. Underlaget har förankrats med en stor mängd kommuner över hela landet samt med SKL och bemötts positivt av de flesta, inklusive av SKL.

Upplägg och genomförande

En stor del av arbetet har genomförts i form av workshops med relevanta kompetenser; teknisk, juridisk och innehållsmässig. Resultatet har diskuterats med nationella intressenter vid olika möten, fysiskt och per telefon, och via dokumentgranskning. Vissa delar har dokumenterats via specialrapporter av kompetenser, exempelvis den juridiska delen kring val av organisationsform. Metodiken har fungerat väl för ett projekt med många olika kompetenser och med intressenter över hela landet.

Externa länkar

En webbsida och en blogg som beskriver planering och utveckling av ett nationellt digitalt folkbibliotek.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.