Digital stödstruktur för skolutveckling inom lärande för hållbar utveckling

Diarienummer 2014-03495
Koordinator MALMÖ KOMMUN - Gymnasie och vuxenutbildningsförvaltningen
Bidrag från Vinnova 291 592 kronor
Projektets löptid oktober 2014 - februari 2015
Status Avslutat
Ansökningsomgång 2014-02361-en

Syfte och mål

Syfte och mål har uppfyllts: - att undersöka förutsättningarna för att skapa en långsiktigt hållbar innovativ testmiljö för utveckling av en digital stödstruktur för skolutveckling, i anknytning till Malmö latinskolas pedogiska testmiljö inom ramen för projektet Modellskolan för lärande för hållbar utveckling. Malmö latin och initialt två andra gymnasieskolor i Malmö kommer att inkluderas i testmiljön. - att bidra till att utveckla arbetssätt och digitala verktyg som stödjer processer för kollegialt lärande, utveckling och utvärdering av innovativa pedagogiska metoder.

Resultat och förväntade effekter

Utfall - resultat: 1) Precisering av: - Mål och effekter: mer fokus på effekter för testmiljön såsom att utveckla en innovationsstrategi för hållbar utveckling och en affärsmodell. - Användarna: lärarna är de primära användarna, visat i tre olika lärar-personas. - Processer: fokus på pedagogisk utveckling som samskapande designprocesser. 2) Koncept för digital struktur med lösningar finns - fokus på kunskapsdelning och uppfyllelse av läroplansmål. 3) Samarbetspartners har identifierats: Nya parter är klustret Media Evolution och innovationsstudion Unsworn Industries.

Upplägg och genomförande

Planeringsprojektet genomfördes utifrån en processmodell för innovation: fokusera - uppleva - lär av andra - skapa - insistera. Mest arbete har har lagts i faserna: - uppleva: Användarstudier - intervjuer och fokusgrupper med lärare och elever och utvärdering av det digitala stödet som utvecklats hittills. -skapa: att utveckla och testa idéer i en pilot: en taktilt-digital stödstruktur för pedagogisk planering. - insistera: Planera testmiljön - fokus på ett lärande kring vad en testmiljö kan vara

Externa länkar

Site för planeringsprojektet Lärar-persona ´Liv´ Lärar-persona ´Lotta´ Lärar-persona ´Tina´

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.