Digital lärplattform för den smarta digitala fabriken, E-DIG

Diarienummer 2016-04487
Koordinator Swerea IVF AB - Avdelning Metoder
Bidrag från Vinnova 4 000 000 kronor
Projektets löptid december 2016 - november 2018
Status Pågående

Syfte och mål

Projektet E-DIG syftar till att utveckla en digital lärplattform för att höja digitaliseringskompetensen bland medarbetare i svensk industri. Målet är att skapa en webbaserad flexibel lärplattform, som samlat erbjuder utbildningsmöjligheter inom relevanta områden för digitalisering inom utveckling, drift och förändring av produktion. Lärplattformens målgrupp är bl a operatörer, underhållstekniker, produktionstekniker i företag samt utbildningsaktörer.

Förväntade effekter och resultat

Projektet E-DIG resulterar i en flexibel moduluppbyggd digital lärplattform för effektivt kompetenslyft för att konkret stödja digitaliseringsförmågan i svensk industri. Förväntade effekter är höjning och breddning av digitaliseringskompetensen med ett integrerat hållbarhetsperspektiv. Projektet skapar nya möjligheter för tids- och rumsoberoende träning och utbildning, individ-, och företagsanpassning samt kombinationsutbildning i både en digital och fysisk miljö.

Planerat upplägg och genomförande

Lärplattformen utgår en fysisk demo-bilfabrik där moduler vidareutvecklas utifrån industriparters behov för fabrikers digitalisering. En konceptmodell tas gemensamt fram där företagen bidrar till lärplattformens konkreta innehåll. Pedagogisk utveckling och hållbarhetsvärderingar sker för respektive modul. Projektet genomförs av projektparter Swerea IVF, Chalmers, Göteborgs Tekniska College i samverkan med ett stort antal industriföretag.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.