Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Digital lärplattform för den smarta digitala fabriken, E-DIG

Diarienummer
Koordinator RISE IVF AB - Avdelning Metoder
Bidrag från Vinnova 3 923 537 kronor
Projektets löptid december 2016 - november 2018
Status Avslutat

Syfte och mål

edig´s syfte är att radikalt öka tempot för industrins digitalisering. Målet var att skapa en kunskapsplattform, som samlat erbjuder utbildningsmöjligheter inom relevanta områden för digitalisering inom utveckling, drift och produktion. edig har lanserats har fått spridning både inom industrin och genom utbildningsaktörer. Projektgruppen och partnerföretagen har deltagit i olika seminarier, workshops, event och mässor. Inom projektet Smarta Fabriker tillsammans med edig har flera workshops hållits för industrin, studenter och lärare på ett flertal platser i Sverige.

Resultat och förväntade effekter

Kunskapsplattformen edig är lanserad och innehåller material såsom artiklar, film och podd inom alla 12 definierade ämnesområden och det mesta av materialet finns även på engelska för att nå så stor målgrupp som möjligt inom både industri och utbildningssystemet. Projektet edig har nått ut till många, men det kommer fortsatt krävas att nytt material läggs in på alla områden för att hålla kunskapsplattformen uppdaterad med utvecklingen inom digitalisering och att nya funktioner läggs till för fortsatt intresse.

Upplägg och genomförande

Projektet har utvecklat de valda ämnesområdena och hur de pedagogiskt ska vara uppbyggda för att stödja digitalisering inom främst industrin. Identifiering av företagspecifika behov samt hur företagen kommer bidra till plattformens konkreta innehåll, t ex filmer och utbildningsmaterial har gjorts. Insamling av data, kursmaterial etc, samt pilottester av plattformen för utvärdering av innehållet och att det är på rätt nivå. En viktig aspekt har varit att integrera ekonomisk, ekologisk och social hållbarhet i alla ämnesområden utgående från de globala och nationella målen.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2016-04487

Statistik för sidan