Digital Health Days 2013

Diarienummer 2013-03170
Koordinator STIFTELSEN VETENSKAPSSTADEN - Stockholm Science City / Vetenskapsstaden
Bidrag från Vinnova 100 000 kronor
Projektets löptid maj 2013 - september 2013
Status Avslutat

Syfte och mål

Projektets mål var att utveckla Digital Health Days - en internationell konferens med fokus på: mHealth, Big Data Analytics och Spelifiering/Spel för bättre hälsa. Konferensen genomfördes 21-22 augusti med över 400 deltagare från ett tiotal länder. Syftet - att skapa en mötesplats för flera sektorer relevanta för framtidens hälsa och vård: lifescience, ICT och kreativa näringar - uppfylldes väl. Konferensen hade en spännande blandning av deltagare som skapade en intressant dynamik. Innehållet på seminarier och workshops erbjöd en bra blandning av visionärt & praktiskt/konkret.

Resultat och förväntade effekter

Med Digital Health Days skapar vi en plats för nya möten och diskussioner kring lösningar och affärsmodeller inom hälsa och hälso- och sjukvård. Vi förväntar oss att detta påskyndar framväxten av ett ekosystem där etablerade företag, entreprenörer, investerare, forskare och vårdgivare kan hitta optimala former för samverkan. Utifrån kommentarer från deltagare har konferensen skapat många nya affärskontakter och gett inspiration till ny utveckling på det digitala hälsoområdet.

Upplägg och genomförande

Stockholm Science City and Kista Science City har ansvarat för programinnehållet. Till sin hjälp har man haft en programgrupp med representanter från IBM, STING, Swedish ICT, Dataspelsbranschen, Stockholms universitet, Karolinska Institutet, KTH och SBRD. Stockholmsmässan skötte genomförandet. Under konferensen genomfördes seminarier, workshops och paneldiskussioner. Vissa seminarier och workshops ansvarade enskilda organisationer för. Förarbete och genomförande har fungerat mycket bra. Viktigt att tänka på framgent är att enskilda sem/workshops passar i helheten.

Externa länkar

http://www.digitalhealthdays.se/

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.