DI2EM - Hantering av digitala kvitton kopplade till utläggstjänst

Diarienummer
Koordinator FINDITY AB
Bidrag från Vinnova 1 395 000 kronor
Projektets löptid april 2019 - december 2019
Status Pågående
Utlysning Innovationsprojekt i företag 2018
Ansökningsomgång Innovationsprojekt i företag - hösten 2018

Syfte och mål

Målet med det planerade projektet är att skapa en ny tjänst (DI2EM) som möter företagens krav på ett helt digitaliserat flöde för anställda att redovisa sina utlägg. Genom att koppla samman Findity´s tjänster för digitala kvitton (Digitalreceipts) och utläggshantering (Companyexpense) gör vi det möjligt att automatisera och digitalisera hela processen från utlägg till bokföring samt utbetalning via lön. Med DI2EM blir Findity den enda leverantören på marknaden som tillhandahåller både digitala kvitton och utläggshantering.

Förväntade effekter och resultat

Resultatet av vår satsning förväntas bli: På kort sikt: - Nyttja befintliga partners som försäljningskanal - Teckna nya partneravtal med nyckelaktörer - Utöka potentiella kundbasen - Förbättra vår konkurrenssituation - Växa företaget och anställa fler medarbetare På längre sikt: - Stärka varumärket Findity - Ökad omsättning - Generera vinst - Öka värdet på bolaget - Ge avkastning till ägare och personal Findity förväntas även öka den totala omsättningen från 21MSEK 2018 till 197M SEK 2022.

Planerat upplägg och genomförande

April 2019 Uppstart & Planering Rekrytering av resurser, detaljplanering, resurssättning, projektstart. Maj-Aug 2019 API och protokoll för åtkomstdelegation - Sept-Okt 2019 API för registrering av utläggstjänster från 3:e part. Kvitto-API - Elektroniskt kvitto Nov 2019 Hantering av Kvittotjänster (Funktion för att som konsument kunna redigera koppling till kvitto-tjänst från utläggstjänst) Dec 2019 Verifikation & QA - Verifikation systemet. Test och kvalitetssäkring. Betatest hos kund. Projektavslut.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.