Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

DeviceRadio TINC Spring 2018

Diarienummer
Koordinator DEVICERADIO AB
Bidrag från Vinnova 52 667 kronor
Projektets löptid april 2018 - maj 2018
Status Avslutat
Utlysning Acceleration Tech Incubator

Syfte och mål

God uppfyllelse av syfte och mål Jag har fått en god förståelse för hur affärer och sälj fungerar på den amerikanska marknaden, samt hur man bygger nätverk generellt och specifikt i Silicon Valley.

Resultat och förväntade effekter

Jag har fått en djupare förståelse för hur vi skall driva och fokusera verksamheten i Sverige samt kunna planera för uppskalning och eventuell senare etablering i USA. Jag har fått ovärderlig input till arbetet med vidareutveckla mitt företags affärsmodeller. Både specifikt för IoT-området och generellt vad som driver och lockar investerare.

Upplägg och genomförande

Programmet som främst var utformat av Nordic Innovation house, var mycket välplanerat. Det motsvarade verkligen mina förväntningar och omfattade god hjälp från mentorer, deltagande i relevanta workshops, samt externa möten med lokala bolag, personer och investerare.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 3 maj 2018

Diarienummer 2018-02363

Statistik för sidan