Designstöd till små och medelstora företag

Diarienummer
Koordinator Stiftelsen Svensk Industridesign
Bidrag från Vinnova 2 250 000 kronor
Projektets löptid maj 2012 - december 2012
Status Avslutat

Syfte och mål

De medel som VINNOVA beviljade SVID skulle användas för att ge små och medelstora företag möjlighet att pröva på design i ett utvecklingsprojekt av en fysisk produkt eller en tjänst som har en marknadspotential. Syftet var att ge företag en förbättrad möjlighet att förstärka sin konkurrensförmåga genom att tillföra professionell design.

Resultat och förväntade effekter

Resultatet av satsningen är mycket positivt och pekar i hög grad på att projekten stärkt företagens konkurrensförmåga och därmed bidragit till goda förutsättningar för tillväxt. Som ytterligare en effekt av satsningen anger samtliga företag att de avser att fortsätta använda sig av designkompetens. Vissa har redan anställt designer, andra har tecknat avtal med externa leverantörer.

Upplägg och genomförande

Vi på SVID är mycket nöjda med allt från samarbetet med VINNOVA till processen och resultatet. Vi skulle gärna genomföra fler projekt av samma slag. Baserat på våra erfarenheter tror vi dock att det finns ett par förbättringsområden: 1. Vi tror att tiden behöver utökas för genomförandet av själva utvecklingsprojektet till runt 12 månader. 2. Vi tror att effekten av designcheckar skulle kunna vara minst lika god i offentligt finansierad verksamhet. Därför menar vi att framtida satsningar bör öppnas även för offentlig sektor.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.