Design av textila elektroniklösningar för klädesplagg i hälso- och sjukvården

Diarienummer 2012-01843
Koordinator Inerventions AB
Bidrag från Vinnova 720 000 kronor
Projektets löptid juni 2012 - november 2012
Status Avslutat

Syfte och mål

Att integrera elektronik i kläder ger upphov till flera utmaningar inom designområdet. Framför allt när det kommer till bibehållen funktion vid användning och tvätt, producerbarhet och skalbarhet. Projektet har nått projektmålen och lyckats med ta fram nya designlösningar i hur elektronik kan integreras i bärbara plagg och i att designa fler storlekar och skalbarhet mellan barn och vuxenstorlekar. Projektet gör det möjligt för oss att genom Elektrodress hjälpa barn och vuxna till en ökad rörelseförmåga, aktivitet och livskvalitet.

Resultat och förväntade effekter

Projektet har genomförts enligt planen och vi har därmed kunnat ta fram de vanligaste barn och vuxenstorlekarna av Elektrodress. Det gör att både barn och vuxna med våra vanligaste nervskador kommer kunna använda Elektrodress för att dämpa sin spasticitet. Produkten ska lanseras vid årsskiftet och säljas som ett medicintekniskt hjälpmedel.

Upplägg och genomförande

Projektet har omfattat design- och utvecklingsarbete i samarbete mellan Inerventions produktutvecklare och designers och det spanska forskningsinstitutet Cetemmsa, det tyska forskningsinstitutet Fraunhofer samt Textilhögskolan i Borås. Samarbetet har fungerat bra och projektet har genomförts enligt plan.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.