Design as brain-gain

Diarienummer
Koordinator CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA AKTIEBOLAG - Institutionen för teknisk fysik
Bidrag från Vinnova 260 000 kronor
Projektets löptid september 2012 - februari 2013
Status Avslutat

Syfte och mål

Att introducera design som begrepp för teknisk fysikstudenter och att koppla dem till mindre projekt i omgivande näringsliv. Måluppfyllelsen högre än vad som kunde förväntas i sökögonblicket för förstudien

Resultat och förväntade effekter

ökade kontaktnät med näringslivet och total omdesign av fysiklaborationerna vid teknisk fysik kommer att innebära att studenter går ut från utbildningen med både kunskap om design och företagande och framför allt får en mer stimulerande och givande utbildning som gör dem till ännu bättre ingenjörer när de är verksamma efter examen

Upplägg och genomförande

Genomfördes i en projektgrupp med nyckelpersoner för att få det hela att fungera i ´skolmiljö´. Nätverkande, studie- och företagsbesök och att projektgruppen som designprojekt valde den egna miljöns utveckling har tagit oss hästlängder framåt under de 5 månader projektet pågått.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2012-02316

Statistik för sidan