Den ILC2 relaterade transkriptionsfaktor RORalpha som en möjlig behandlingsstrategi vid allergi och astma

Diarienummer 2014-05735
Koordinator Karolinska Institutet - Innovationskontoret
Bidrag från Vinnova 350 000 kronor
Projektets löptid november 2014 - mars 2015
Status Avslutat