Den elektroniska motorvägen från bygge till hygge

Diarienummer 2012-01827
Koordinator Luleå tekniska universitet - TräCentrum Norr
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid augusti 2012 - mars 2013
Status Avslutat

Syfte och mål

Den svenska träindustrin står inför nya utmaningar. Växande globaliserade ekonomier med Asien i spetsen förändrar balansen i världsekonomin i snabb takt viket skapar hårdnande konkurrensförhållanden på de globala marknaderna. Syftet och målet med denna FoI agenda är att presentera förutsättningar och möjligheter att med innovativ ITK teknik stärka den internationella konkurrenskraften hos svensk träindustri och dess underleverantörer och att skapa ett nationellt innovationssystem där träindustriföretag, underleverantörer, universitet, institut och samhälle ingår.

Resultat och förväntade effekter

Genom att ge näring och drivkraft åt ett forsknings- och innovationssystem ökar träindustrins internationella konkurrenskraft genom ökad träförädling och material- och produktutveckling för nya marknader. Mätbara effekter till 2030 innebär att värdet av träindustrins produkter ökar med 20 % och att värdet av träindustrins underleverantörer av utrustning och tjänster ökar med 25 %. Exportvärdet kommer att öka 25 %. Denna värde- ökning kommer att ske med volymmässigt samma uttag av skogsråvara.

Upplägg och genomförande

Agendans upplägg och genomförande är baserad på att återkoppla information från marknadens krav på slutprodukten tillbaka till skogen och därmed ge trävarukedjan nya förutsättningar för innovation och tillväxt. Genom att vidareutveckla och implementera olika landvinningar som gjorts inom mätteknik och IKP till en helhet kan materialstyrning, optimering och produktutveckling kraftigt förbättras. Sammanfattningsvis kan man säga att agendan kommer att lägga grunden för en elektronisk motorväg från bygge till hygge.

Externa länkar

Projektets hemsida (LTU/TCN)

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.