Den codependence mellan bank och suveräna Risk Europa och de potentiella fördelarna med en Banking-Union

Diarienummer 2013-04586
Koordinator Stockholms universitet - Företagsekonomiska institutionen
Bidrag från Vinnova 200 000 kronor
Projektets löptid november 2013 - juli 2014
Status Avslutat

Syfte och mål

Den reviderade föreslagna projektet kommer att belysa orsakerna till system bank spridningsrisken mellan bank i euroområdet och dess konsekvenser på den suveräna stabiliteten i Europas länder .Denna studie syftar till att informera den politiska debatten om hur man kan övervaka och minska bankspridningsrisken genom att erbjuda nya bevis på de faktorer som denna risk i europeiska banker och genom att bedöma dess konsekvenser för sovereign stabilitet . Vi delar upp projektet i fyra huvudavsnitt .

Resultat och förväntade effekter

Vi finner bevis för spridning i bank CDS under globala och eurokrisen. De empiriska resultaten visar att likheten i bankverksamheten positivt påverka överskotts korrelation och förhållandet förstärker när bankerna verkar inom landet. Vi finner också att system storlek och användning av derivat hjälper intensifiera relationen ytterligare. Vår studie har konsekvenser för debatten om hur man ska utforma restriktioner affärs inom den europeiska banksektorn och om vikten av en överstatlig nivå i bankreglering och tillsyn.

Upplägg och genomförande

I denna studie antar vi en ny empirisk metod för att erbjuda bevis på vikten av olika kanaler för överföring av chocker bank CDS smitta i ett urval av 54 europeiska banker under perioden 2004-2013 . Framför allt fokuserar vi på den roll som bank ömsesidigt beroende och , mer allmänt bank likheter . Vi använder inkomst likhet som ett mått på bankernas ömsesidigt beroende . För att mäta graden av likhet , återigen litar vi på litteraturen om bestämningsfaktorer konjunktur synkronicitet.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.