DEMOLA ur ett sydsvenskt perspektiv

Diarienummer 2012-04042
Koordinator Lunds universitet - Enheten för Öresunds- och nätverksprojekt
Bidrag från Vinnova 400 000 kronor
Projektets löptid november 2012 - augusti 2013
Status Avslutat

Syfte och mål

Projektet är ett gemensamt projekt för Lärosäten Syd och ska tillsammans med studenter, professorer och näringsliv/offentliga kunder samt regionerna Blekinge och Skåne lära av Demola/Tampere/New Factory, testa i tre ´live piloter´ bärande delar av Demola för att skapa ett underlag för en möjlig tre-årig uppskalningsfas i ett samarbete med VINNOVA och BSR Stars. Projektet har fått god och dokumenterad insikt i potentialen med att introducera Demola i regionen. Ett underlag har tagits fram för möjligt beslut om en tre årig upprampningsfas.

Resultat och förväntade effekter

Under våren 2013 genomfördes fem Demola piloter med syfte att utvärdera och förstå nyttan och utmaningarna med ett möjligt engagemang för olika typer av organisationer. En god förståelse har skapats i vad de olika intressenterna ser som positivt och negativt med Demola, de olika incitamenten samt vilka typer av case och organisationer som är lämpliga att engagera i Demola. En gemensam syn och engagemang för att driva processen i Södra Sverige har skapats. Relevanta aktörer har identifierats, samt ett program har tagits för att implementera konceptet.

Upplägg och genomförande

Projektet har intervjuat företag, organisationer och studenter i södra Sverige och Finland. 28 studenter från två lärosäten och tre discipliner engagerades i fem case från stora företag, start up till en ´none profit´ organisation. Projektet tillämpade de olika verktyg och metoder som utvecklats i Finland. Projektet har designat ett program eller struktur för hur Demola skulle kunna köras i regionen, upp till 300 studenter per termin spritt över flera regionala noder med lokala, regionala och internationella case. Projektet har tagit fram och kommunicerat via bl a en hemsida.

Externa länkar

Demola Sweden South Facebook sida Demola Sweden South

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.