Demokratiska Städer

Diarienummer
Koordinator Digidem Lab
Bidrag från Vinnova 3 000 000 kronor
Projektets löptid maj 2019 - april 2021
Status Pågående

Syfte och mål

Målet med projektet är att öka kvinnors, utrikesföddas och ungas deltagande i kommunala och andra offentliga beslutsprocesser. Det gör vi genom att tillämpa och långsiktigt utveckla arbetssätt för inkluderande processer och skapa förutsättningar för att kunna effektivisera och skala upp arbetet med hjälp av digitala plattformar. Projektparterna kommer att gemensamt arbeta för social inkludering, digitalisering, effektivisering och forenklad dokumentation av medborgarprocesser.

Förväntade effekter och resultat

På kort sikt är målet att skapa större och mer jämlikt deltagande i aktuella budget- och förslagsprocesser. På lång sikt handlar det om att etablera och dokumentera ett arbetssätt där ett inkluderande och normkritiskt perspektiv på ett självklart sätt finns med både i planeringen och utförandet av offentliga beslutsprocesser, för att skapa ett mer jämlikt politiskt deltagande.

Planerat upplägg och genomförande

Digidem Lab och ABF Göteborg kommer att arbeta tillsammans med stadsdelarna Västra Hisingen, Lundby och Majorna-Linne i Göteborg och Skärholmen i Stockholm för att utveckla arbetet med medborgarbudgetar och medborgarförslag och Göteborgs Stads Bostadsaktiebolag i Norra Biskopsgården for att utveckla en deltagande budget for boende. Med hjälp av referenspersoner från underrepresenterade grupper och samarbete med det lokala civilsamhället utvecklar vi inkluderande arbetssätt och tillämpar våra digitala medborgarplattformar i processerna.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 12 november 2020

Diarienummer 2019-01222

Statistik för sidan