Deltagande i Swiss Nordic Bio - 8 februari i Zürich

Diarienummer 2017-00974
Koordinator Emplicure AB
Bidrag från Vinnova 7 817 kronor
Projektets löptid februari 2017 - mars 2017
Status Avslutat
Utlysning Resebidrag EUREKA och Eurostars
Ansökningsomgång Resebidrag EUREKA och Eurostars 2016-2017