Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Deltagande i svensk-indiskt AI-symposium i New Delhi i april 2019

Diarienummer
Koordinator KUNGLIGA TEKNISKA HÖGSKOLAN
Bidrag från Vinnova 23 688 kronor
Projektets löptid mars 2019 - maj 2019
Status Avslutat

Viktiga resultat som projektet gav

I enlighet med innovationspartnerskapet mellan Sverige och Indien så samlade AI for All-konferensen i Delhi beslutsfattare, akademiska experter och ledande industrirepresentanter från båda länderna, vilka på ett lyckat sätt undersökte förutsättningarna för gemensamma AI-tillämpningar. Konferensen hade ett tematiskt fokus kring nya industrisamarbeten och gemensamma projekt. En workshop med Vinnova som delarrangör följde, sedan ett möte med AI-entreprenörer i Delhi och sist ett studiebesök på företag för att diskutera framtidens AI-styrda fabriker.

Långsiktiga effekter som förväntas

Nya kontakter för såväl möjliga framtida projekt som forskningsutbyte. Förbättrat nätverk bland svenska representanter på plats, samt mellan svenska och indiska forskare. Många intressanta företag med verksamhet i Indien, varav några svenska, deltog.

Upplägg och genomförande

Resan innehöll aktivt deltagande i konferens, workshop, träff med entreprenörer, samt studiebesök på företag och universitet.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 26 mars 2019

Diarienummer 2019-02052

Statistik för sidan