Deltagande i mötet mellan VINNOVA och DBT Indien/Bangalore 13-14/9 2016

Diarienummer 2016-03685
Koordinator Karolinska Institutet - Institutionen för medicinsk biokemi och biofysik
Bidrag från Vinnova 13 724 kronor
Projektets löptid september 2016 - oktober 2016
Status Avslutat

Syfte och mål

Projektet rör deltagandet av en svensk representant för vårt gemensamma forskningsprojekt inom ramen för svensk-indisk forskningssamarbete i mötet mellan VINNOVA, VR och DBT i Bangalore, Indien 13-14 september 2016. Deltagandet i mötet sker efter inbjudan av VINNOVA, VR och DBT. Resans/mötets syfte är att samla och utbyta erfarenheter gällande det svensk/indiska forskning- och innovationssamarbetet i vilket vårt projekt varit finansierade.

Resultat och förväntade effekter

En forskningsledare, Docent Robert Schnell, deltog i mötet mellan VINNOVA, VR och DBT i Bangalore, Indien. Projektresultaten sammanställdes tillsammans med den indiska samarbetspartnern, Prof D. Sriram. Projektresultaten presenterades och diskuterades sedan på mötet i Bangalore.

Upplägg och genomförande

Deltagande i mötet mellan DBT och VINNOVA. Presentation av forskningsresultat och diskussion med företrädare för VINNOVA och DBT.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.