Datakortet - Ett kretskort för elever som vill skapa ett eget gränssnitt mot datorer

Diarienummer 2015-04558
Koordinator ROBORO HANDELSBOLAG - Roboro HB
Bidrag från Vinnova 157 000 kronor
Projektets löptid november 2015 - juni 2016
Status Avslutat
Ansökningsomgång

Syfte och mål

Målet med detta projekt var att skapa ett kretskort som gör det lätt för skolelever att själva kunna konstruera styrenheter till datorer. Med datakortet kan alla bygga ett eget tangentbord och mus, och själva kunna experimentera med hur man kan arbeta med datorer. Vi vill göra det lättare för skolelever att fungera kring hur man egentligen bör styra en dator. Vi vill skapa chanser för innovation.

Resultat och förväntade effekter

Projektet resulterade i en färdig produkt som fungerar. Information om projektet kan hittas på http://datakortet.se, och alla ritningar samt mjukvara finns att hitta på github: https://github.com/BathroomEpiphanies/datakortet_kontrollpanelen Vi hoppas att effekterna av projektet kommer bli att produkten i framtiden kan få finansiering för att vidare distribueras till landets alla skolor.

Upplägg och genomförande

Projektet började med att kretskortet gjordes som en prototyp på ett utvecklingsbräde. Mjukvara kunde testas direkt från början och en rimlighetsanalys kunde göras. Arbetet fortsatte sedan med att kretskortet designades i KiCAD och fabriksbeställdes. Sedan monterades alla komponenter (varje kort har ungefär 200 ytmonterade komponenter) och kortet kunde testas i verkligheten. Projektet förlöpte utan några svårigheter och höll tidsramen samt budget.

Externa länkar

Projektets officiella hemsida. Alla ritningar samt all mjukvara.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.