Cykliska karbonater och isocyanat-fria polymerer

Diarienummer 2012-00791
Koordinator LUNDS UNIVERSITETS INNOVATIONSSYSTEM AKTIEBOLAG
Bidrag från Vinnova 1 850 200 kronor
Projektets löptid maj 2012 - januari 2014
Status Avslutat

Syfte och mål

Merparten av den verksamhet som planerats för teknisk- och kommersiell- validering av tekniken, samt att inrätta en kommersialiseringsstrategi har utförts för att nå de uppsatta målen. Fosgen-fria polymera material har tillverkats och karakteriserats, med visade låga koldioxidutsläpp, PCT och provisoriska patentansökningar har lämnats in, ett företag har grundats, företagskontakter har tagits och prover har tagits fram för testning. Pilotskala-produktion är på väg att lösas.

Resultat och förväntade effekter

Tekniken är patenterad. 2-3 ytterligare patent är i pipeline. Ett företag är etablerat med affärsmodell för att producera intermediärer samt polymer produkter, och att licensiera ut tekniken. Teknisk-ekonomiska data är tillgängliga. Uppgifter om produktutvärdering är tillgängliga. Prov har gjorts tillgängliga till ett stort globalt kemibolag för utvärdering. Två globala bolag i värdekedjan har skrivit på en avsiktsförklaring för vidare utveckling av teknologin för beläggningar och skumprodukter. Flera andra globala aktörer samt investerare har visat ett intresse i teknologin.

Upplägg och genomförande

Arbetsplanen har genomförts framgångsrikt. Patentansökningar har gjorts för skydd av tekniken. Ett företag för att kommersialisera tekniken är på plats och fortlöpande insatser har gjorts för att kontakta potentiella kunder som har lett till en mycket positiv respons. Tekniken har validerats i en 2-liters skala. Det enda problemet i projektet har varit uppskalning till pilotskala på grund av en icke fungerande reaktor. Denna fråga håller på att lösas via en extern partner.

Externa länkar

Cyclicor AB

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.