Create Verifieringsmedel Excellens

Diarienummer 2016-02705
Koordinator CREATE BUSINESS INCUBATOR MÄLARDALEN AB - CREATE BUSINESS INCUBATOR MÄLARDALEN AB, VÄSTERÅS
Bidrag från Vinnova 5 000 000 kronor
Projektets löptid maj 2016 - augusti 2019
Status Pågående

Syfte och mål

Projektet syftar till att påskynda och effektiviserad kundverifiering i nya innovativa och kunskapsintensiva affärsidéer och starups. Genom att tidigt och kraftfullt komma ut och möta marknaden med det tilltänkta kunderbjudandet skapas viktigt förståelse och kundengagemang vilket kritiskt för att spara tid och pengar när nya företag ska växa fram. 8-10 verifierade affärsidéer. Syftet är också att stärka samverkan med övriga inkubatorer i Sverige.

Förväntade effekter och resultat

Effektivare verifiering av nya affärsidéer. Förbättrade underlag för beslut om finansiering, fortsatt stöd från inkubator etc. Tydligare GO/NO GO för grundarna. I förlängningen är en förväntad effekt att vi ska bli mer effektiva i resursutnyttjandet av regionens affärsutvecklingsmedel och resurser.

Planerat upplägg och genomförande

Vid antagning till Create ges företagen möjlighet att söka om verifieringsmedel. Underlag processar fram tillsammans med affärscoach och beslut tas av VD+ affärsutvecklingsansvarig + övrig extern kompets från det regionala innovationssystemet. Efter avslutad verifiering ska slutrapport skrivas och verifieringsmedlens effekt utvärderas.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.