Create ITEA2

Diarienummer 2011-04147
Koordinator Mälardalens högskola - Akademin för innovation, design och teknik, Västerås
Bidrag från Vinnova 3 769 936 kronor
Projektets löptid januari 2012 - maj 2015
Status Avslutat

Externa länkar