Create Excellens 2015

Diarienummer 2015-03064
Koordinator CREATE BUSINESS INCUBATOR MÄLARDALEN AB - CREATE BUSINESS INCUBATOR MÄLARDALEN AB, VÄSTERÅS
Bidrag från Vinnova 11 600 000 kronor
Projektets löptid januari 2016 - december 2019
Status Pågående
Utlysning Inkubationsstöd - Excellens
Ansökningsomgång 2015-00078-en

Syfte och mål

Create Business Incubator Mälardalen AB (Create) - Ambassadörer för entreprenörer! I en ständig strävan att hitta/se/tydliggöra morgondagens affärer, utmanar och utvecklar Create entreprenörer och företag. Vi är en regional affärsutvecklingspartner till startup, forskare och entreprenörer som vill bygga tillväxtbolag. Med en process där människor, idéer och innovationer växer snabbare och säkrare mot tillväxt jobbar vi nära och tillsammans med bolagen för att de ska utvecklas till globala företag. Fokus ligger på verifiering och validering av affärsidé och teamet.

Förväntade effekter och resultat

Create bidrar till att skapa regional och nationell tillväxt genom att omsätta bra idéer till lönsamma tillväxtföretag som genererar både arbetstillfällen, export och skatteintäkter. Vi mäter regelbundet antal nystartade företag, skapade arbetstillfällen, attraherat utvecklingskapital både nationellt och internationellt, omsättning i kronor men också mångfald både i ålder, kön och bransch/kompetens. Create vill bidra till ett starkare näringsliv, glada och energifylld entreprenörer som startar fantastiska företag som bidrar till en bättre samhällsutveckling.

Planerat upplägg och genomförande

Verksamheten bedrivs utifrån en tydlig affärsplan och verksamhetsplan. Tillsammans med våra samverkanspartners i innovationssystemet i Sörmland och Västmanland scouter vi de mest kommersiellt intressanta och högpotentiella startups och tillväxtbolagen i regionen. Create är en entreprenörscoach som genom affärsmässig personlighet, nyfikenhet och engagemang, utmanar och utvecklar företag till presterande bolag som är rustade för att möta samtidens och framtidens realiteter.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.