COUGAR

Diarienummer
Koordinator Intelligent Machines Stockholm AB
Bidrag från Vinnova 67 330 kronor
Projektets löptid december 2010 - april 2011
Status Avslutat