COSAS tilläggsansökan/fortsättning

Diarienummer 2013-00684
Koordinator CREO DYNAMICS AB
Bidrag från Vinnova 58 920 kronor
Projektets löptid februari 2013 - februari 2013
Status Avslutat