CMC-001 for diagnostic liver MRI

Diarienummer 2014-04411
Koordinator CMC CONTRAST AKTIEBOLAG - CMC Contrast AB
Bidrag från Vinnova 50 000 kronor
Projektets löptid augusti 2014 - oktober 2014
Status Avslutat