CLOSER bryggfas

Diarienummer 2014-03195
Koordinator LINDHOLMEN SCIENCE PARK AKTIEBOLAG - CLOSER
Bidrag från Vinnova 2 500 000 kronor
Projektets löptid augusti 2014 - december 2014
Status Avslutat

Syfte och mål

Projektet syftade till att finansiera Closers fortsatta verksamhet under andra halvåret 2014 (den så kallade ´Bryggfasen´). Förutom fortsatt basverksamhet har ett väl förankrat förslag på fortsatt utveckling av programmet utformats och beviljats. Dessutom har ett flertal nya intressenter rekryteras till den fortsatta verksamheten.

Resultat och förväntade effekter

Resultatet av överbryggningsfasen är, förutom resultaten enligt plan för den ordinarie verksamheten, att en ansökan för Closer 2.0 lämnats in och beviljats av VINNOVA. Totalt består partnerskapet i Closer nu av 17 partners (jämfört med tidigare 9).

Upplägg och genomförande

Arbetet med att arbeta fram förslag till fortsättningen av Closer bedrevs i fyra faser: Fas 1: Effekter, vision och huvuduppgift Fas 2: Kvalitativa och kvantitativa mal Fas 3: Uppgifter och organisation Fas 4: Resurser och ekonomi Resultaten av ovanstående finns i ansökan som lämnades in till VINNOVA i slutet av oktober (bilaga 1). Mycket resurser lades på en-till-en samtal med gamla och nya partners. En enkät skickades ut och ett hundratal svarade. Två workshops arrangerades för att diskutera framtida inriktning, en i Stockholm och en i Göteborg.

Externa länkar

www.lindholmen.se/closer

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.