Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Clinical evaluation of Joint Academy, an innovative Internet-based platform for the management of osteoarthritis

Diarienummer
Koordinator Lunds universitet - Institutionen för kliniska vetenskaper, Lund
Bidrag från Vinnova 468 000 kronor
Projektets löptid december 2016 - november 2018
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet och målet med projektet är att undersöka effekten av det digitala artrosbehandlingsprogrammet Joint Academy med avseende på fysisk funktion hos personer med knäartros. Metoden vi avsett använda har modifierats något, vilket krävt ytterligare arbete och etiktillstånd. Detta har skjutit på startdatum och övriga hålltider. Eftersom rekrytering av deltagare fortfarande pågår är målet ännu inte uppfyllt, dock ser vi goda möjligheter att genomföra och nå målet inom en ettårsperiod.

Resultat och förväntade effekter

Inga resultat finns ännu då studien fortfarande är pågående. Dock har det visats stort intresse av att studera digital vård, även om ekonomi och bristande resurser vid flertalet intresserade vårdenheter hindrat dessa att delta.

Upplägg och genomförande

Hinder på vägen till genomförandet av studien har varit justeringen av primärutfall samt svårigheterna att rekrytera kliniker och - vid klinikerna - patienter. Åtgärder har tagits för att söka nya rekryteringsvägar. Vad gäller deltagande patienter ämnar vi rekrytera även via annons i papperstidning samt sociala medier. När det gäller rekryterandet av vårdenheter har vi tidigare fokuserat på enheter som levererar data till kvalitetsregistret, nu kommer vi att bredda förfarandet och ta kontakt med samtliga kliniker som bedriver artrosskola och anses ha tillräcklig täckningsgrad.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2016-04187

Statistik för sidan