Climate Arena

Diarienummer 2012-01098
Koordinator Climate Arena Sweden AB
Bidrag från Vinnova 400 000 kronor
Projektets löptid mars 2012 - september 2012
Status Avslutat

Syfte och mål

Vi kan sammanfatta vårt projekt med att det är fullt möjligt att bygga en inomhusarena för vintertester riktat mot fordonsindustrin ur ett tekniskt och konstruktionsmässigt perspektiv. NCC som har varit ansvariga för det tekniska samt för konstruktionen har till sin hjälp för att utreda möjligheten och frågan, knutit till sig ett antal konsulter, entreprenörer och leverantörer. Dessa har tillsammans bidragit till att man kommit fram till slutsatsen att det är genomförbart. Vi har även infriat vårt mål om att grovt uppskatta investeringskostnader och driftskostnader för arenorna.

Resultat och förväntade effekter

Resultatet vi kommit fram till kommer att användas i syfte för fortsatt framdrift av vårt projekt. Handlingar gällande teknik och konstruktion med investeringskostnader och driftskostnader, kommer att ligga till grund för en fortsatt dialog med fordonsindustrin. Målet är att fortsatt optimera anläggningen/arenorna tillsammans med fordonsindustrin så att de passar för de krav och behov merparten av industrin efterfrågar. även investeringskostnad och driftskostnad anpassas. Målet är slutligen att teckna avtal med industrin om utnyttjande och bygga anläggningen/arenorna.

Upplägg och genomförande

Upplägget och genomförandet har varit en interaktiv process där vi tillsammans med projektets intressenter och partners såsom NCC med underentreprenörer och fordonsindustrin, har haft kontinuerliga möten över tid. Syftet med dessa möten har varit att definiera och skapa en anläggning/arenor som är så funktionella, praktiska och optimala som möjligt och utifrån de krav,behov och önskemål man identifierat. Arbetet har präglats av stor öppenhet och kreativitet där samtliga intressenter har haft ambitionen och målet att skapa en världsunik anläggning för fordonsindustrin.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.