CISB-Sweden

Diarienummer
Koordinator LINDHOLMEN SCIENCE PARK AKTIEBOLAG - Lindholmen Science Park AB
Bidrag från Vinnova 4 852 000 kronor
Projektets löptid september 2011 - augusti 2015
Status Avslutat

Syfte och mål

Främsta målet var att etablera en bi-lateral FoU projektverksamhet mellan svenska och brasilianska aktörer. Kunskap och relationer har byggts vid möten, workshops och utbytesprogram (ca 21 workshops, 12 studiebesök, 40 brasilianska forskare i Sverige inom Science without Borders). Samarbetsmöjligheter och projekt identifierades vid genomförda diskussioner och studiebesök (50 idéer, 4 ansökningar till VINNOVA-utlysningar samt deltagande och stöd i 15 övriga ansökningar i Brasilien och i Sverige). Kommunikation och informationsspridning har genomförts.

Resultat och förväntade effekter

CISB Sweden har engagerat en mängd olika FoU aktörer i Brasilien och Sverige i projektdiskussioner och skapat ny kunskap med att överbrygga affärskultur, finansieringsstrukturer, forsknings- och innovationslogik. Främst genom workshops, studiebesök och kunskapsutbytesprogram. Ny operativ miljö skapades på CISB: neutral roll, innovation mindset och triple-helix samverkan för tillväxt. ökat samarbete inom FoU förväntas öka investeringarna i forskning, i gemensamma tekniska och industriella projekt samt ge nya bilaterala affärsmöjligheter med innovation som drivkraft.

Upplägg och genomförande

Projektet har genomförts i samarbete med CISB Brasilien. Relationer har byggts med svenska och brasilianska aktörer för forskningssamarbete samt kunskapsutbyte. Processer och dynamik för kommunikation och idéer i co-creation producerades och testades i projektet. Vid tekniska diskussioner om utmaningar och lösningar skapades lärande om öppen innovation, Open Arenas och Triple-helix samarbete. Samarbete med Lindholmen Open Arenas, industripartners och FoU-kluster i Sverige etablerades med fokus på fler finansierade projekt samt stöd att genomföra pågående projekt.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.