CISB-Sweden

Diarienummer 2011-02176
Koordinator LINDHOLMEN SCIENCE PARK AKTIEBOLAG - Lindholmen Science Park AB
Bidrag från Vinnova 4 852 000 kronor
Projektets löptid september 2011 - augusti 2015
Status Avslutat

Syfte och mål

Främsta målet var att etablera en bi-lateral FoU projektverksamhet mellan svenska och brasilianska aktörer. Kunskap och relationer har byggts vid möten, workshops och utbytesprogram (ca 21 workshops, 12 studiebesök, 40 brasilianska forskare i Sverige inom Science without Borders). Samarbetsmöjligheter och projekt identifierades vid genomförda diskussioner och studiebesök (50 idéer, 4 ansökningar till VINNOVA-utlysningar samt deltagande och stöd i 15 övriga ansökningar i Brasilien och i Sverige). Kommunikation och informationsspridning har genomförts.

Resultat och förväntade effekter

CISB Sweden har engagerat en mängd olika FoU aktörer i Brasilien och Sverige i projektdiskussioner och skapat ny kunskap med att överbrygga affärskultur, finansieringsstrukturer, forsknings- och innovationslogik. Främst genom workshops, studiebesök och kunskapsutbytesprogram. Ny operativ miljö skapades på CISB: neutral roll, innovation mindset och triple-helix samverkan för tillväxt. ökat samarbete inom FoU förväntas öka investeringarna i forskning, i gemensamma tekniska och industriella projekt samt ge nya bilaterala affärsmöjligheter med innovation som drivkraft.

Upplägg och genomförande

Projektet har genomförts i samarbete med CISB Brasilien. Relationer har byggts med svenska och brasilianska aktörer för forskningssamarbete samt kunskapsutbyte. Processer och dynamik för kommunikation och idéer i co-creation producerades och testades i projektet. Vid tekniska diskussioner om utmaningar och lösningar skapades lärande om öppen innovation, Open Arenas och Triple-helix samarbete. Samarbete med Lindholmen Open Arenas, industripartners och FoU-kluster i Sverige etablerades med fokus på fler finansierade projekt samt stöd att genomföra pågående projekt.

Externa länkar

CISB Sweden program på Lindholmen Science Park Swedish-Brazilian Research and Innovation Centre (CISB)

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.