Cirkulerande tumörceller i bröstcancer

Diarienummer 2013-04873
Koordinator Göteborgs Universitet - Institutionen för biomedicin, Avdelningen för patologi
Bidrag från Vinnova 48 180 kronor
Projektets löptid december 2013 - mars 2014
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet med detta projekt var att driva bröstcancerdiagnostiken mot personifierad medicin. Vi har definierat den roll som sökande har i projektet, samt hur projektet och samarbetspartners kan främja den sökandes karriär. Vi har planerat projekt med fokus på den sökande och eventuella långtidseffekter för sökande och all involverade partners. Slutligen har vi lämnat in en fullständig ansökan till VINNMER Marie Curie Incoming grant.

Resultat och förväntade effekter

Det föreslagna projektet kombinerar banbrytande tekniker såsom in vivo anrikning av cirkulerande tumörceller med sofistikerade encellsanalyser. Vår strategi ger oss möjlighet att utvärdera möjligheten av att använda olika markörpaneler för att karaktärisera cirkulerande tumörceller från bröstcancerpatienter. På lång sikt kommer detta tillvägagångssätt användas för att driva personifierad medicin mot kliniska applikationer. Planeringsanslaget har möjliggjort för den sökande att tillsammans med övriga partners utveckla projektet och skriva en fullständig ansökan.

Upplägg och genomförande

Vårt projekt kommer att starta sensommaren 2014 med början på isolering och märknings-förfaranden med bröstcancerceller. Parallellt och med ökat fokus kommer vi att anpassa och utveckla nedströms applikationer inklusive encellsanalyser. Den sökande har besökt den svenska värden två gånger för att initiera, utveckla och slutföra ansökan. Besöken har innefattat möten med samverkande akademiska och industriella partners. Dessutom har den sökande undersökt och följt upp praktiska frågor om att flytta hela familjen till Sverige.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.