Cirkulära material för hållbara kolfiberkompositer

Diarienummer 2017-01666
Koordinator Swerea SICOMP AB - Swerea SICOMP, Mölndal
Bidrag från Vinnova 125 000 kronor
Projektets löptid april 2017 - januari 2018
Status Avslutat

Syfte och mål

Projektets mål är att undersöka en ny återvinningsmetod av det spillmaterial som slängs vid tillverkning av epoxiförimpregnerad kolfiber (CF prepreg). Idag kastas i genomsnitt 20 till 30 % av allt CF prepreg som spill. Spillbitar som genereras vid klippning har godtycklig form, vilket gör det svårt att direkt återanvända dessa för komposittillverkning. Den undersökta återvinningsmetoden innebär att de godtyckligt formade spillbitarna klipps till uniforma rektanglar som sedan sprids över en form och konsolideras till ett nytt kompositlaminat med goda mekaniska egenskaper.

Resultat och förväntade effekter

Projektets mål har uppfyllts då ett antal plattor har tillverkats från små enhetliga CF prepreg rektanglar. Rektanglarna har snabbt och effektivt kapats, spridits över en form och till slut konsoliderats till en platta under vakuum och värme. De tillverkade plattorna ser ut att vara bra konsoliderade och förväntas ha goda mekaniska egenskaper. Detta stödjer den föreslagna återvinningsprocessen och kan leda till en markant minskning i mängden produktionspill. Möjligheten att använde dessa typer av plattor i sandwichstrukturer undersöks med goda resultat.

Upplägg och genomförande

Olika typer av CF prepregmaterial från SAAB och Aston Harald har klippts till enhetliga rektanglar med hjälp av en handhållen klippmaskin från Aplicator Systems, och viktiga parametrar för effektiv klippning identifieras och anpassas. De klippta rektanglarna har sedan sprids för hand över en behandlad form och konsoliderats därefter till laminatplattor genom vakuum och värme. Möjligheten att använda de tillverkade laminatplattorna som täckskikt i sandwichstrukturer undersöks, och två demonstrationssandwichplattor tillverkas.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.