CIRCLE etapp 2

Diarienummer 2013-05115
Koordinator Lunds universitet - CIRCLE
Bidrag från Vinnova 9 000 000 kronor
Projektets löptid november 2013 - februari 2017
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet har varit att förstå och förklara hur och varför nationella och regionala ekonomier förändras över tid, samt hur och varför sådan förändring varierar mellan olika typer av ekonomisk verksamhet. Ett delsyfte är att etablera tätare kunskapsutbyte med policyaktörer och bidra till en effektivare innovationspolitik. CIRCLE har befäst sin position som Sveriges och ett av Europas ledande center för samhällsvetenskaplig innovationssystemforskning, samt kraftigt stärkt sin förmåga att samverka med policyaktörer i Sverige och andra länder.

Resultat och förväntade effekter

- Genomslag i forskarsamhället märks via över 400 vetenskapliga publikationer under treårsperioden. - Samhälls- och policyrelevans: (i) policy advisory board med representanter från OECD, EU, Region Skåne, Regeringskansliet, VINNOVA, Tillväxtanalys samt industrin, (ii) debattartiklar i DN, SvD, DI och bidrag till policyrapporter för bl a Tillväxtanalys, Swedish Economic Forum Report, EU. Regelbundet deltagande på policyseminarier (t ex Almedalen), såväl som konferenser och seminarier i egen regi.

Upplägg och genomförande

CIRCLE är ett tvärvetenskapligt center vid Lunds Universitet. Som mest var 55 forskare verksamma vid centret inom projektperioden, en siffra som vid slutet av projekttiden sjunkit till drygt 25. Forskningen är organiserad i fem tematiska plattformar. Samtliga plattformar är dessutom representerade i CIRCLEs policyreferensgrupp. Synergier mellan plattformarna och delprojekten säkerställs genom att forskare deltar i mer än en plattform. Projektet har kommunicerats internt genom regelbundna seminarier, en working paper serie och årliga retreats.

Externa länkar

http://www.circle.lu.se/

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.