CESIS Etapp II

Diarienummer 2013-05351
Koordinator KUNGLIGA TEKNISKA HÖGSKOLAN - KTH Centre of Excellence for Science and Innovation Studies
Bidrag från Vinnova 9 000 000 kronor
Projektets löptid december 2013 - november 2017
Status Avslutat

Syfte och mål

CESIS startade år 2004 med målsättningen att erkännas som ett viktigt knutpunkt i det internationella forskarsamhället med inriktning på mikrogrunder för innovation och tillväxt. Den etablerade kompetensen, den innovativa användningen av metoder och tekniker för att beräkna nya indikatorer, högkvalitativa data och kompetens inom empirisk analys har lett till en internationell synlighet och erkännande av det arbete som utförts på CESIS. Sedan 2004 har CESIS lyckats etablera sig bland de 10% av världens bästa inom 14 av 80-talets olika forskningsområden som omfattas av IDEAS.

Resultat och förväntade effekter

Sedan 2014 har de 23 forskarna inom CESIS nätverket publicerat 98 referee granskade vetenskapliga journalartiklar, gett ut 5 böcker med vetenskapligt granskade forskningsbidrag, editerat 3 internationella vetenskapliga tidskrifter och publicerat 155 working papers. Dessutom har man deltagit i Sveriges radios ekonomiprogram, vetenskapsradio och nyhetssändningar. Forskarna har också deltagit i offentliga utredningar om ekonomi, skatter och regleringar. Man har utfört forskning på uppdrag av statliga och regionala myndigheter liksom internationella organ.

Upplägg och genomförande

En central del i CESIS forskningsmiljö är uppbyggnaden av omfattande databaser för innovationssstudier. Dessa databaser har sitt ursprung i SCB-statistik och utgår från individer och företag och täcker hela den svenska populationen människor, företag, industrier och regioner. Över tiden har CESIS kompletterat dessa databaser med annan väsentlig information för avancerade innovationsstudier. Idag erbjuder CESIS miljön mikrodata i världsklass för innovationsforskning. CESIS har utvecklat nödvändig kompetens för och empirisk analys av denna data.

Externa länkar

CESIS hemsida

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.