CESIS Etapp II

Diarienummer 2013-05351
Koordinator KUNGLIGA TEKNISKA HÖGSKOLAN - KTH Centre of Excellence for Science and Innovation Studies
Bidrag från Vinnova 9 000 000 kronor
Projektets löptid december 2013 - november 2017
Status Pågående

Syfte och mål

CESIS kommer att följa en strategi som garanterar att vår forskning fortsatt ingår i den globala fronten när det gäller studier av innovation och innovationssystem. Detta kräver ökat samarbete med kollegor vid ledande internationella miljöer. Ett andra syfte är att införa rutiner för spridning och interaktion med relevanta policyaktörer. Här kommer CESIS att använda sig av nya och etablerade kanaler. Våra studier är organiserade i fem områden

Förväntade effekter och resultat

CESIS visionen är att utveckla resultaten från de fem fokusområdena till en plattform för framtida forskning om innovation i ett hållbarhetsperspektiv och hållbarhet som drivkraft för innovationsverksamheten.

Planerat upplägg och genomförande

Våra studier är organiserade i fem områden. Det första analyserar företagets dynamik och innovationsverksamhet. Det andra området granskar hur företag etablerar, upprätthåller och förnyar sina internationella nätverkoch deras exportresultat. Område tre fokuserar på företagens kunskapslänkar till nationalle aktörer. Område fyra är inriktad på entreprenörskap. Område fem fokuserar på gränssnittet mellan innovationspolitiken och innovationsverksamhet.

Externa länkar

CESIS hemsida

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer. Projektets koordinator kan ge dig mer information.