Center for Business Innovation (CBI) - Fas 3

Diarienummer 2010-02776
Koordinator CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA AKTIEBOLAG - Chalmers tekniska högskola
Bidrag från Vinnova 11 500 000 kronor
Projektets löptid december 2010 - september 2014
Status Avslutat