Center for Business Innovation (CBI) - Fas 3

Diarienummer
Koordinator CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA AKTIEBOLAG - Chalmers tekniska högskola
Bidrag från Vinnova 11 500 000 kronor
Projektets löptid december 2010 - september 2014
Status Avslutat