Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

CelluTex - Påverkansplattform Cellulosabaserad Textil Etapp 2

Diarienummer
Koordinator RISE IVF AB - Avdelningen Material
Bidrag från Vinnova 1 250 000 kronor
Projektets löptid augusti 2016 - januari 2019
Status Avslutat

Syfte och mål

Intresset och förståelsen för dessa frågor är starkt ökande, via myndigheter, NGOs samt hos företagen inom textilindustrin men även utanför. CelluTex frågeställningar blir mer och mer synliga på europeisk nivå men även internationellt. Ett viktigt mål har varit att textil ska synliggöras i FP9, och som det nu ser ut kommer detta också att bli verklighet vilket är av stort värde för Sverige när det gäller möjligheter att starta europeiska initiativ på ett området där vi ligger i framkant.

Resultat och förväntade effekter

Goda kontakter inom både ETP FTC och Forest har skapats, detta gäller även RegioTex där VGR nu är fullvärdig medlem. Vi ser också en effekt i grupper och initiativ startade från regeringshåll, bland annat via den nationella Plattformen för Textil och Mode som 2018 startades i Borås på uppdrag av miljödepartementet. En viktig effekt är också att området lyfts via standardiseringsorganisationen SIS, som har en stark röst i internationella sammanhang.

Upplägg och genomförande

Det har varit mycket värdefullt att arbeta på olika nivåer när det gäller påverkansarbetet. Arbetet i ETP FTC har varit en nyckel, då det på många sätt varit en direkt väg att påverka utvecklingen på europeisk nivå. Vi har också arbetet regionalt, tillsammans med VGR, för att belysa områdets utmaningar och potential. Nationellt arbete är viktigt då Sverige på många sätt är ett föregångsland avseende hantering av textila material och återvinningsteknologier. Det var också positivt att dela upp vårt fokusområde på två delar för att på ett bättre sätt kunna rikta vår kommunikation.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2016-03569

Statistik för sidan